Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej wraz z wynajmem pomieszczeń w filii przy ul. Rzgowskiej 170.

Zmiana terminu składania ofert.

mcm lodz gorna przychodniaprzesuniecie-terminu.pdf

 mcm lodz gorna przychodniaSzczegolowe-warunki-konkursu-ofert-RTG.pdf

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-Nr-1_formularz-oferty.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-2_wykaz-bada-RTG.xls

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-3_oswiadczenie-oferenta.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-4_umowa-na-badania-rtg.pdf

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-5_umowa-najmu.pdf

mcm lodz gorna przychodniazalacznik-nr-6_regulamin-prac-komisji-konkursowej.pdf

mcm lodz gorna przychodniazalacznik-nr-7_wykaz-usug.doc

mcm lodz gorna przychodniaZalacznik-nr-8_-MM-Modul-eWyniki-opis-modelu-integracji.pdf