Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7.

 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora MCM "Górna" w Łodz