Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Medycznych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds medycznych

Wyniki konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Medycznych