Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności >>>

Zarządzenie wewnętrzne nr 39/2021 r. z dnia 30 grudnia 2021 r. >>>