Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 1-5

Załącznik nr 6

Pytania i odpowiedzi

Zmieniony załącznik nr 1

Zmiany do siwz

Zestawienie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Autor : Joanna Nowińska Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-14 19:52 Data stworzenia : 2017-07-06 18:50:00 Osoba modyfikująca : Joanna Nowińska Data publikacji :2017-07-06 18:50:00