Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz technicznych dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”, w trybie zapytania ofertowego o cenę 3/2017/RC

Ogłoszenie o wyborze


Autor : Joanna Nowińska Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-10 20:01 Data stworzenia : 2017-02-21 12:36:39 Osoba modyfikująca : Joanna Nowińska Data publikacji :2017-02-21 12:36:50