Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, numer sprawy ZP/12/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ:

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c - g Uwaga: poszczególne załączniki umieszczono w różnych zakładkach formularza

Załącznik nr 1h

Załącznik nr 1i

Załącznik nr 1j

Załącznik nr 1k

Załącznik nr 1l

Załączniki nr 2-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert.

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia (Oświadczenie Wykonawcy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty


Autor : Piotr Ogiński Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-11 14:00 Data stworzenia : 2019-11-29 11:14:37 Osoba modyfikująca : Piotr Ogiński Data publikacji :2019-11-29 11:27:35