Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania publicznego na realizację zadania: „Dostawa artykułów jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”

Zamieszczono odpowiedzi na zapytania jakie wpynęły w ogłoszonym postepowaniu.

Ogłoszenie o wynikach postepowania

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zamowieniu publicznym szczegolowe warunki

Ogłoszenie o zamowieniu publicznym

Zalacznik nr 1 Formularz-Ofertowy 1

Załącznik nr 1A zbiorczy formularz cenowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie 1

Załącznik nr 3 wzór umowy 1


Autor : Joanna Nowińska Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-10 20:04 Data stworzenia : 2017-01-16 12:31:29 Osoba modyfikująca : Joanna Nowińska Data publikacji :2017-01-16 12:31:20