Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi porządkowania, archiwizacji, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Nr sprawy: ZP/1/2019

Ogłoszenie dialogu

Regulamin

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do dialogu

Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa

 

Informacja o zakończeniu dialogu

 


Autor : Piotr Ogiński Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-02 13:43 Data stworzenia : 2019-01-28 11:14:29 Osoba modyfikująca : Piotr Ogiński Data publikacji :2019-01-28 12:28:56