Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodz, numer sprawy ZP/15/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ:

Załącznik 1a-1d   Uwaga: poszczególne załączniki  umieszczono w różnych zakładkach formularza

Załącznik nr e

Załącznik nr f

Załącznik nr g

Załącznik nr h

Załącznik nr i

Załącznik nr j

Załączniki nr 2-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.12.2018 r.

Pytania i odpowiedzi 2 z dnia 17.12.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Załacznik nr 1 - wzór oświadczenia Wykonawcy

 

Wybór nakorzystniejszej oferty


Autor : Piotr Ogiński Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-21 14:17 Data stworzenia : 2018-12-12 10:07:29 Osoba modyfikująca : Piotr Ogiński Data publikacji :2018-12-12 13:54:25