Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, Numer sprawy ZP/13/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ:

Załącznik 1a-1d   Uwaga: poszczególne załączniki  umieszczono w różnych zakładkach formularza

Załącznik nr e

Załącznik nr f

Załącznik nr g

Załącznik nr h

Załącznik nr i

Załącznik nr j

Załączniki nr 2-5 do SIWZ

Załączniki nr 6 do SIWZ

Załączniki nr 7 do SIWZ

Załączniki nr 8 do SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi z 23.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi z 26.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi z 27.11.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia Wykonawcy

 

Unieważnienie postępowania

 


Autor : Piotr Ogiński Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-06 09:47 Data stworzenia : 2018-11-20 12:01:35 Osoba modyfikująca : Piotr Ogiński Data publikacji :2018-11-20 12:22:30