Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Centrum prowadzi działalność w zakresie podstawowej, specjalistycznej, stomatologicznej i rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej.
 2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum obejmuje świadczenia zdrowotne tj.:
  1. Podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neurologii, otorynolaryngologii, okulistyki, rehabilitacji, stomatologii, protetyki stomatologicznej
  2. Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, szczepień ochronnych i zabiegów
  3. Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej
  4. Świadczenia z zakresu medycyny pracy
  5. Świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  6. Świadczenia z zakresu opieki pozaszpitalnej w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej
  7. Diagnostykę laboratoryjną oraz radiologię i diagnostykę, w tym diagnostykę obrazową
  8. Transport sanitarny
 3. Strukturę organizacyjną Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Felińskiego 7
  2. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Tatrzańska 109
  3. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Cieszkowskiego 6
  4. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Odrzańska 29
  5. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Rzgowska 170
  6. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Felińskiego 7
  7. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Cieszkowskiego 6
  8. Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Felińskiego 7
  9. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Odrzańska 29
  10. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Rzgowska 170
  11. Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Tatrzańska 109
  12. Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Cieszkowskiego 6
  13. Poradnia Neurologiczna ul. Odrzańska 29
  14. Poradnia Neurologiczna ul. Rzgowska 170
  15. Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Felińskiego 7
  16. Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Tatrzańska 109
  17. Poradnia Otorynolaryngologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Tatrzańska 109
  18. Poradnia Otorynolaryngologiczna ul. Odrzańska 29
  19. Poradnia Rehabilitacyjna - ul. Tatrzańska 109
  20. Dział Fizjoterapii - ul. Felińskiego 7
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  21. Dział Fizjoterapii - ul. Tatrzańska 109
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  22. Dział Fizjoterapii - ul. Cieszkowskiego 6
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  23. Dział Fizjoterapii - ul. Odrzańska 29
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  24. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Felińskiego 7
  25. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Tatrzańska 109
  26. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Cieszkowskiego 6
  27. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Odrzańska 29
  28. Poradnia Stomatologiczna - ul. Tatrzańska 109
  29. Poradnia Protetyki Stomatologicznej - ul. Tatrzańska 109
  30. Poradnia Medycyny Pracy - ul. Tatrzańska 109
  31. Pracownia USG – ul. Felińskiego 7
  32. Pracownia USG – ul. Tatrzańska 109
  33. Pracownia USG – ul. Rzgowska 170
  34. Pracownia USG – ul. Cieszkowskiego 6
  35. Pracownia EKG- ul. Felińskiego 7
  36. Pracownia EKG- ul. Tatrzańska 109
  37. Pracownia EKG- ul. Odrzańska 29
  38. Pracownia EKG- ul. Rzgowska 170
  39. Punkt Szczepień- ul. Felińskiego 7
  40. Punkt Szczepień - ul. Tatrzańska 109
  41. Punkt Szczepień - ul. Cieszkowskiego 6
  42. Punkt Szczepień - ul. Odrzańska 6
  43. Punkt Szczepień - ul. Rzgowska 170
  44. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Felińskiego 7
  45. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Tatrzańska 109
  46. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Cieszkowskiego 6
  47. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Odrzańska 29
  48. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Rzgowska 170
  49. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Felińskiego 7
  50. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Tatrzańska 109
  51. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Cieszkowskiego 6
  52. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Odrzańska 29
  53. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Rzgowska 170
  54. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Felińskiego 7
  55. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Tatrzańska 109
  56. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Cieszkowskiego 6
  57. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Odrzańska 29
  58. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Rzgowska 170
  59. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych:
   1. Szkoła Podstawowa nr 38, 93-148 Łódź, ul. Krochmalna 21
   2. Szkoła Podstawowa nr 64, 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6
   3. Szkoła Podstawowa nr 174, 93-258 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6
   4. Szkoła Podstawowa nr 190, 93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
   5. Gimnazjum nr 46, 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 15
   6. Zespół Szkół Specjalnych nr 7, 93-143 Łódź, ul. Siarczana 29/35
   7. XXXI LO, 93-236 Łódź, ul. Kruczkowskiego 4
   8. Gimnazjum nr 44, 93- 276 Łódź, ul. Deotymy 1
   9. Zespół Szkół Katolickich 93-253 Łódź, ul. Nałkowskiej 2
   10. Szkoła Podstawowa Nr 110 93-329 Łódź ul. Zamknięta 3
   11. Szkoła Podstawowa Nr 162 93-321 Łódź ul. Powszechna 15
   12. Gimnazjum Nr 43 93-321 Łódź ul. Powszechna 15
   13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi 93-319 Łódź ul. Królewska 13/15
  60. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - ul. Tatrzańska 109
  61. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG - ul. Tatrzańska 109
  62. Gabinet EEG - ul. Felińskiego 7
  63. Gabinet EEG - ul. Cieszkowskiego 6
  64. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych - ul. Felińskiego 7
  65. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Cieszkowskiego 6
  66. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Odrzańska 29
  67. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Rzgowska 170
  68. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - ul. Felińskiego 7
  69. Poradnia Kardiologiczna - ul. Tatrzańska 109
  70. Poradnia Dermatologiczna - ul. Tatrzańska 109

Autor : Joanna Nowińska Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-19 12:59 Data stworzenia : 2017-09-18 19:08:57 Osoba modyfikująca : Joanna Nowińska Data publikacji :2017-09-18 19:08:57