Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej wraz z wynajmem pomieszczeń w filii przy ul. Rzgowskiej 170.

Szczegółowe warunki konkursu ofert RTG

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz badań RTG

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 4 - umowa na badania RTG

Załącznik nr 5 - umowa najmu

Załącznik nr 6 - regulamin prac komisji konkursowej

Załącznik nr 7 - wykaz usług

Załącznik nr 8 - MM moduł eWyniki opis modelu integracji


Autor : Joanna Nowińska Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-16 20:39 Data stworzenia : 2017-01-10 09:41:00 Osoba modyfikująca : Joanna Nowińska Data publikacji :2017-01-10 09:41:00