Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Centrum prowadzi działalność w zakresie podstawowej, specjalistycznej, stomatologicznej i rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej.
 2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum obejmuje świadczenia zdrowotne tj.:
  1. Podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i położnictwa, neurologii, otorynolaryngologii, okulistyki, rehabilitacji, stomatologii, protetyki stomatologicznej
  2. Świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, szczepień ochronnych i zabiegów
  3. Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej
  4. Świadczenia z zakresu medycyny pracy
  5. Świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  6. Świadczenia z zakresu opieki pozaszpitalnej w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej
  7. Diagnostykę laboratoryjną oraz radiologię i diagnostykę, w tym diagnostykę obrazową
  8. Transport sanitarny
 3. Strukturę organizacyjną Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Felińskiego 7
  2. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Tatrzańska 109
  3. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Cieszkowskiego 6
  4. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Odrzańska 29
  5. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Rzgowska 170
  6. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Felińskiego 7
  7. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Cieszkowskiego 6
  8. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Odrzańska 29
  9. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Rzgowska 170
  10. Poradnia Neurologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Cieszkowskiego 6
  11. Poradnia Neurologiczna ul. Odrzańska 29
  12. Poradnia Neurologiczna ul. Rzgowska 170
  13. Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Felińskiego 7
  14. Poradnia Okulistyczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Tatrzańska 109
  15. Poradnia Otorynolaryngologiczna wraz z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym - ul. Tatrzańska 109
  16. Poradnia Otorynolaryngologiczna ul. Odrzańska 29
  17. Poradnia Rehabilitacyjna - ul. Tatrzańska 109
  18. Dział Fizjoterapii - ul. Felińskiego 7
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  19. Dział Fizjoterapii - ul. Tatrzańska 109
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  20. Dział Fizjoterapii - ul. Cieszkowskiego 6
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  21. Dział Fizjoterapii - ul. Odrzańska 29
   1. Pracownia Kinezyterapii
   2. Pracownia Fizykoterapii
  22. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Felińskiego 7
  23. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Tatrzańska 109
  24. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Cieszkowskiego 6
  25. Pracownia Masażu Leczniczego - ul. Odrzańska 29
  26. Poradnia Stomatologiczna - ul. Tatrzańska 109
  27. Poradnia Protetyki Stomatologicznej - ul. Tatrzańska 109
  28. Poradnia Medycyny Pracy - ul. Tatrzańska 109
  29. Pracownia USG – ul. Felińskiego 7
  30. Pracownia USG – ul. Tatrzańska 109
  31. Pracownia USG – ul. Rzgowska 170
  32. Pracownia USG – ul. Cieszkowskiego 6
  33. Pracownia EKG- ul. Felińskiego 7
  34. Pracownia EKG- ul. Tatrzańska 109
  35. Pracownia EKG- ul. Odrzańska 29
  36. Pracownia EKG- ul. Rzgowska 170
  37. Punkt Szczepień- ul. Felińskiego 7
  38. Punkt Szczepień - ul. Tatrzańska 109
  39. Punkt Szczepień - ul. Cieszkowskiego 6
  40. Punkt Szczepień - ul. Odrzańska 6
  41. Punkt Szczepień - ul. Rzgowska 170
  42. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Felińskiego 7
  43. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Tatrzańska 109
  44. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Cieszkowskiego 6
  45. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Odrzańska 29
  46. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul. Rzgowska 170
  47. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Felińskiego 7
  48. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Tatrzańska 109
  49. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Cieszkowskiego 6
  50. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Odrzańska 29
  51. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Rzgowska 170
  52. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Felińskiego 7
  53. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Tatrzańska 109
  54. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Cieszkowskiego 6
  55. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Odrzańska 29
  56. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ul. Rzgowska 170
  57. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej - z gabinetami medycyny szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych:
   1. Szkoła Podstawowa nr 38, 93-148 Łódź, ul. Krochmalna 21
   2. Szkoła Podstawowa nr 64, 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6
   3. Szkoła Podstawowa nr 174, 93-258 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6
   4. Szkoła Podstawowa nr 190, 93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
   5. Zespół Szkół Specjalnych nr 7, 93-143 Łódź, ul. Siarczana 29/35
   6. Szkoła Podstawowa Nr 110 93-329 Łódź ul. Zamknięta 3
   7. Gimnazjum Nr 43 93-321 Łódź ul. Powszechna 15
   8. XLIII Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Łodzi 93-319 Łódź ul. Królewska 13/15
  58. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - ul. Tatrzańska 109
  59. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG - ul. Tatrzańska 109
  60. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG - ul. Rzgowska 170
  61. Gabinet EEG - ul. Cieszkowskiego 6
  62. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - ul. Tatrzańska 109
  63. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych - ul. Felińskiego 7
  64. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Cieszkowskiego 6
  65. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Odrzańska 29
  66. Punkt Pobrań Materiałów do Badań Laboratoryjnych – ul. Rzgowska 170
  67. Poradnia laktacyjna - ul. Rzgowska 170
  68. Szkoła Rodzenia - ul. Rzgowska 170
  69. Poradnia Reumatologiczna - ul. Rzgowska 170
 4. W ramach Centrum działa Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora wspierające aktywność osób starszych